Tag: Maladu

“AMMA”ZING MAA LAADU

“AMMA”ZING MAA LAADU

Maa Laadu is a simple yet delightfuly satisfying laddu made out of Pottu Kadalai or Roasted Bengal gram dal flour, sugar, ghee, a touch of cradomom and a speck of cashews

MAA LAADU

MAA LAADU

Maa Laadu is a simple yet delightfully satisfying laddu made out of Pottu Kadalai or Roasted Bengal gram dal flour, sugar, ghee, a touch of cardamom and a speck of cashews